2017 Altın Dokunuşlar Sergisi

MEDENİYETLERİN MÜHRÜ ŞEHİRLERİDİR…

İnsan odaklı belediyecilik faaliyetlerimizin, kurumsallaşmış bir ifadesi olan KOMEK, on üç yaşını idrak etmekte. 2004 yılında meslek edindirme kursu mahiyetiyle başlayan eğitim çalışmalarını KOMEK, sadece ivmelendirmekle kalmadı, çeşitlendirerek de yediden yetmişe bütün halkımızın teveccühüne mazhar oldu. 270 branşta, 500 bine yakın kursiyere hizmet verdi. Şehrimizin eğitim hayatının, kendi alanında, öncülüğünü yaparken ülke çapında da örnek bir kurum haline geldi.

Her geçen yıl, hizmetlerine yeni bir şeyler katmak ve süregiden faaliyetlerini gelenekleştirmeye çalışan KOMEK’in artık gelenekselleşen bir etkinliği de her eğitim yılının sonunda gerçekleştirdiği sergileri.

Bir yandan, öğretici ve kursiyerlerinin, usta-çırak ilişkisi içinde ortaya koydukları çalışmalarını, eserlerini, ürünlerini kamunun beğenisine sunmak üzere sergilemeyi hedeflerken öte yandan çalışmalarının dayandığı damarları görünür kılmayı önemsemektedir, KOMEK.

Bu anlayıştan hareketle, bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğinde, bir yılın el emeği göz nuru ürünleri, “Endülüs’ten Selçukluya” teması çevresinde sergilendi. Avrupa’nın bağrında, sekiz asır boyunca İslam sancağını dalgalandıran Endülüs, İslam Medeniyetinin Batı kanadının yegâne ifadesi ve taşıyıcısı olarak inkâr ve ihmal edilemez bir önemi haizdir. Fiziki varlığı coğrafyadan silinmeye çalışılan bu medeniyet timsalinin, tarihi varlığı zihinlerden ve gönüllerden silinememiştir. Bu tarihi varlığın güncel bir örneklik teşkil edebilmesi bakımından da gündemde tutulması, söze konu edilmesi ve medeniyetimizin ufuklarına ilerlerken köklerine iltifat edilmesi, herhalde en sağlıklı bir tutum olacaktır.

Bu bakımdan, İslam Medeniyetinin Doğu kanadının zirve ifadesi olan Osmanlı’nın kurucu unsuru, hazırlayıcısı ve temelleri anlamına gelen Selçuklularla, Endülüs’ün buluşturulması, medeniyetimizin geleceğine pek yararlı katkılar sağlaması beklenen bir imtizacın adımları sayılmalıdır. Bu çaba, bir Selçuk payitahtı ve İslam medeniyeti şehirler silsilesinin tartışmasız mühim bir halkası olan şehrimiz Konya’nın, Endülüs’ün şehit şehirlerine bir selamı ve onların mirasına vefası olarak da ayrıca anlamlıdır. Güçlü bir medeniyetin saraylarında yükselen ‘‘La galibe illallah’’ hattının vehimkâr zihinlerin fehmine sunulan bir telmih olmasını ümit ediyoruz.

Bu yıl on üçüncü kez sizleri davet ettiğimiz Altın Dokunuşlar, her yıl olduğundan daha geniş bir kapsam ve mahiyet arz etmekte. Genel Sergiye bu yıl KOMEK Eğitim Çalıştayı da eklendi. Böylece el emeği göz nuru çalışmaların sergilenmesinin yanı sıra, bu çalışmaları daha nitelikli ve uzun soluklu kılmayı sağlayacak düşünce ve zihnî desteğin de temin edilmesi için çalışıldı.

Kurslarımıza sürekli teveccüh gösteren hemşehrilerimizin, 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni (2017)’ne gösterdikleri ilgi nedeniyle şükranlarımızı sunuyor, Konya’dan dünyaya… devam eden bu eğitim seferberliğinde birlikte yürümeyi temenni ediyoruz.

2017 Altın Dokunuşlar Sergi Kataloğu için tıklayınız.