İç-Taraf-Dış (Out Side In) Mülteciler İçin Kapsamlı Yetişkin Eğitimi

Program Adı: Erasmus+ KA204 - Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar

Proje Sözleşme Numarası: 2015-1-DE02-KA204-002503

Başvuru Sahibi: Leibniz Üni. Hannover Demokrasi Pedagoji Enstitüsü (Almanya)

Ortaklar: Folkuniversitetet Lund (İsveç)-Synergy of Music and Theatre Müzik ve Tiyatro Sinerjisi (Yunanistan)-ZRC SAZU (Slovenya)-Konya Büyükşehir Belediyesi (Türkiye) Vechta Üniversitesi (Almanya)-Pavia Üniversitesi (İtalya)-Four Elements (Yunanistan)

İlgili Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/ KOMEK Şube Müdürlüğü

Süre: 36 ay                                                                                             

Uygulandığı Tarihler: 01-10-2016/30-09-2018

Proje Bütçesi: 52.620 Euro

Proje Web Sitesi: https://www.out-side-in.eu

www.facebook.com/osierasmus

Proje İçeriği

Proje, eğitici personelin sosyal ve iletişimsel ve kültürlerarası yeterlilikler gibi temel yetkinlik ve beceriler konusunda eğitilmesini sağlayan Kapsamlı Yetişkin Eğitimi için çok çeşitli yenilikçi pedagojik yöntemler, yaklaşımlar ve stratejiler geliştirmektedir. Bu proje, bu yeni hedef grupların edinilmesini ve sürdürülebilir katılımını sağlayan somut eylem örnekleri sunmaktadır.  Analiz, her biri teorik ve ampirik bir bölümden oluşan altı ülke raporundan oluşmaktadır. Teorik bölüm: ‘‘Mültecilerin mevcut durumu (kökenleri ve sayıları),  kabul eden toplumlar arasındaki tepkiler, bu toplumlarda mültecilerin ayrımcılık biçimleri, yasal durum hakkında genel bakış ve bilgi, mültecilere ilişkin olarak her ülkede yetişkin eğitimine genel bakış’’ hakkında bilgiler verir. Erasmus+, Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz beceri boşluklarını aşmak için iş birliğini teşvik etmek ve eğitim ve çalışma dünyaları arasında köprü kurmak için eğitim, öğretim ve gençlik örgütleri arasında altı ülkeden dokuz kurum, ulus ötesi ortaklık geliştirmiştir.