Eğitim Akademisi

Farkındalık oluşturmak Farkındalık yaşatarak, gelişim alanlarınızı belirlemek ve her daim yanınızda olarak gelişim yolculuğunuzda size destek olarak ilerlemenizi sağlamak, KOMEK Kurslarında eğitimlerimize katılanlarda biz ilk önce kendilerini tanıma ve yönetme yolunda farkındalık yaşatıyoruz. Performansımızı ve eğitim kalitemizi daha da yükseltmek! kişisel gelişim eğitimleri, danışmanlık hizmetleri ile bireysel gelişiminizi ve kurumumuzda da çalışanlarımızın başarısını sağlamak.

KOMEK, sabır, emek, samimiyet ve fedakârlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim öğretim konusundaki atılım ve şahlanış stratejimizin yol haritasını ifade etmektedir. insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel, uygulamada yerli; esnek, beceri ve görgü odaklı; hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemekle göz önünde olmaya devam edecektir.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş ya da ücret kaşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylere görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimdir. Hizmet içi eğitim, kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin arttırılmasını, gelişmeye yol açan bilgi, beceri ve tutumların zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini sürekli olarak etkileyen eğitimdir. Tüm KOMEK-ASEM çalışanları için İletişim Yöntem ve Teknikleri konuları eğitimi Halkla İlişkiler görevlilerine ve tüm kurs merkezi yöneticilerine yönelik İkna Teknikleri kursları Zaman Yönetimi konusunda eğitimler/seminerler Toplum tarafından kabul görmüş bazı kişisel gelişim uzmanları ile görüşülerek eğitim ve seminerler Sosyolojik ve psikolojik destekler eğitimi Anne-baba ve çocuklara yönelik kurs ve etkinlikler Sosyal, kültürel konferansalar verilmektedir.