KOMEK Akademi

KOMEK AKADEMİ MERKEZLERİ

Akademi Merkezleri: Meslek Edindirme Kurslarında belirli bir bölümü bitiren ve daha fazla eğitim almak isteyen vatandaşlar için üst eğitim sunan, ön değerlendirmeler neticesinde yerleştirme yapan, kendine özgü müfredatı olan bölümlerdir.

Yetişkin Akademi: TİSA (Türk İslam Sanatları Akademisi), Selçuklu Okumaları, Daru’l-Huffaz, Üretim/Tasarım Atölyeleri, Kulüpler (Fotoğrafçılık ve Yabancı Dil Konuşma Kulüpleri) bu kapsamda faaliyet göstermektedir. Sergi-şölen, festival, seminer, sempozyum, panel, yarışma gibi etkinliklerle akademik faaliyetler desteklenmektedir.

Genç Akademi: Yazarlar Akademisi, Genç KOMEK Atölyeleri (Akabe Eğitim Merkezi) KASEM (Kur’an Akademisi ve Sanatları Akademisi Eğitim Merkezi), Genç KOMEK Kulüpleri (Robotik Kodlama, Dil Kulübü)  gençlere yönelik akademik faaliyetler yürütmektedir. Genç KOMEK Çocuk Meclisi, İnovatif Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği faaliyetleri, doğa kampları,  bilim fuarları, yazarlık kampları, söyleşi, turnuva, proje çalışmaları (teknofest vb.), festival ve final programları gibi etkinliklerle Genç Akademi Merkezleri desteklenmektedir.

E-Akademi: Web tabanlı otomasyon sistemiyle öğretmen-öğrenci-denetim paneli ve on-line sınav platformu programı geliştirilerek on-line, offline eğitimler gerçekleştirilmekte yetişkin, genç/çocuk, öğretmeni içine alan kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Aile seminerleri, gençlik seminerleri, öğretmenlere yönelik uyum ve geliştirici programlar düzenlenmektedir. Türkçe, İngilizce, Arapça, Boşnakça, Rusça dillerinde alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir.  Dijital kaynaklar, sesli ve görsel materyallerle eğitim çalışmaları desteklenmektedir

 https://www.youtube.com/channel/UCK6CQcfyK3kuPnKTQWe8g1A

 

Öğretmen Akademi: Hizmet içi eğitim planlamaları ve materyal ve müfredat hazırlama ekibi ile akademik çalışmalar sürdürülmektedir. Proje tabanlı eğitimler, Ar-ge inovasyon faaliyetleri, teknik geziler, zümre istişareleri ile faaliyetler desteklenmektedir.

Şefikcan Eğitim Akademi Merkezi ihtiyaç programıyla; Selçuklu Okumaları, Teknoloji/Tasarım Atölyeleri, Yazarlar Akademisi, Gastronomi Akademisi, e-akademi stüdyo/sanal sınıflar, Öğretmen Akademisi,  Atölye Ar-ge/inovasyon, Sergi-satış- ofisleri, kulüp faaliyetleri, yabancılar için Dil Laboratuvarı tek çatıda hedeflenmektedir.