UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı

unesco

Öğrenen Şehirler (Learning Cities) Programı Nedir?

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, politika diyaloğunu ve üye şehirlerin arasındaki ikili öğrenmeyi; bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye olanak sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemekte ve geliştirmektedir.

Dünya’nın çeşitli bölgelerinden 1000’in üzerinde şehir “Öğrenen Şehir” olmuş ve olma sürecindedir. Bu şehirler uluslararası politika diyaloğundan, eylem araştırmalarından, kapasite geliştirmeden, karşılıklı öğrenmeden ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi için gerekli “Öğrenen Şehir” yaklaşımlarını etkin şekilde kullanmaktan yararlanmayı amaçlamaktadırlar.

“Öğrenen Şehirler (Learning Cities)” Programı, Almanya’da bulunan ve Kategori 1 Merkezi olan “UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL)” tarafından yürütülmektedir. İlki 2013 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen “1. Küresel Öğrenen Şehirler Konferansı”nın ikincisi 2015 yılı Mayıs ayında Meksika’da gerçekleştirilmiştir.

“Öğrenen Şehirler”e ilişkin düzenlenen ilk Konferans olan 2013 Pekin Konferansının Kavram Kâğıdında şu ifadeye atıf yapılmıştır: UNESCO Üye Devletleri hayat boyu öğrenmeye teşvik etmek ve harekete geçirmek için 34/C4 - 2008–2013 için Orta-Dönem Stratejisi içerisinde “Kapsayıcı Hedef 1: Herkes için kaliteli eğitime erişme ve hayat boyu öğrenme” ifadesini kullanmıştır.

Şehirlerin öğrenme imkânlarını geliştirmeyi ve var olan kaynaklarını her alanda daha etkili kullanabilmeleri için yardım etmeyi amaçlayan ilk küresel ağ olmayı hedefleyen UNESCO Öğrenen Şehirler Birliği (UNESCO GNLC), öğrenen şehirlerin inşa aşamasında edinilen tecrübeleri ve başarıları paylaşmak amacıyla ikinci konferansını Meksika’nın başkenti Mexico City’de düzenledi.

UNESCO 2. Öğrenen Şehirler Uluslararası Konferansı’nda Konya Büyükşehir Belediyesini Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)temsil etti.

 

2 gün süren ve 100’e yakın ülkeden 500’ün üzerinde katılımcının olduğu konferansın sonuç bildirgesinde KOMEK’in nitelikli eleman yetiştirmenin ve istihdam sağlamanın yanında emekliler ve işi olanlar için sanatsal bir çalışma alanı sunduğu, nitelikli, huzurlu, bilgili ve donanımlı insan sayısının artırılması katkı sağladığına vurgu yapıldı.

KOMEK; 2017’den itibaren UNESCO Öğrenen Şehirler üyesidir.

Ülkemizdeki Öğrenen Şehirler

  1. Eskişehir (2016)
  2. Konya (2017)
  3. Bolu (2018)
  4. Hatay (2019)                                                                                                         
  5. İzmir (2020)                                                                                            
  6. Afyonkarahisar (2020)                   

UNESCO web sitesi: https://uil.unesco.org

Web sayfası: https://uil.unesco.org/city/konya