Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi Ve Alâeddin Komek Kurs Merkezi 2019 Yaz Okulu Sosyal Uyumu Destekleme

Program Adı: BM/UNHCR

Başvuru Sahibi: Konya Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ Eğitim Şube Müdürlüğü

Süre:  12 ay                                                                                            

Uygulandığı Tarihler: 01.01.2019-31.12.2019

Hibe Tutarı: 55.920 Dolar

 

Proje İçeriği

Konya’da mülteci-göçmen çocukların (06-16 yaş) yaşama katılım ve gelişimleri için; ırk, renk, cinsiyet, dil gibi nedenlerle ayrım gözetmeksizin görüşlerine saygı gösterilmesi ve karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanmasına yönelik sosyal, kültürel ve sportif açıdan kendilerini geliştirmelerine fırsat vererek toplumla olan karşılıklı uyumlarına destek olmak amacıyla gerçekleştirildi. Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi ve Alâeddin KOMEK Kurs Merkezinde 900 kişinin programa katılımı sağlanmıştır. Katımın %70’i Suriyeli, %30’u Türk çocuklardan oluşmuştur. Merkez kurslarda; çift vardiya sistemi ile sabah/öğle kız erkek öğrenciler ayrı zamanlarda mülteci ve Türk eğitmenlerden oluşan Türk Eğitim müfredatıyla uyumlu ders ve etkinlikler yapıldı. Tanıma, kaynaşma ve özgüveni esas alan Yaz Okulu programı; günlük 5 ders saati üzerinden hafta içi her gün spor, değerler eğitimi ve sanat eğitimi modüllerinden oluşturuldu. Havuz ve gezilerde ulaşım ve malzeme desteği; çocuklara uygun olarak düzenlenmiş parkur ve oyun alanları hazırlanmış; Eğitim Seti (Her öğrenciye bir eğitim seti: Genç KOMEK çantası, Elif-Ba/Dua Kitabı, Kur’an-ı Kerim, yaş gruplarına göre Değerler Eğitimi Kitabı);  tüm derslerde materyal desteği sağlanmıştır.