KOP-Al Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi

Program Adı: KOPSOGEP Mali Destek Programı

Proje Sözleşme Numarası: 19-0486

Başvuru Sahibi: Konya Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ Eğitim Şube Müdürlüğü

Süre:  12 ay

Uygulandığı Tarihler: 01.01.2019-31.12.2019

Hibe Tutarı: 300.000 TL

Web sitesi: anatoya.com

 

Proje İçeriği

Dezavantajlı kişilerin sosyal uyum ve istihdam edilebilirliğini artırmak, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünü güçlendirmek, eğitim ve beceri düzeylerini yükseltmek; gelişen teknoloji kapsamında çocuğun yalnızlaşması ve bireyselleşmesinin önüne geçmek amaçlanmıştır.    Çevre sağlığına duyarlı bir Ahşap Oyuncak Tasarım ve Eğitim Atölyesi kurulmuştur. Atölye ile organik, tamir edilebilir, yerli ve milli oyuncak üretimi; istihdam, mesleki gelişim,  ekonomik büyüme; duygusal bağ (dede-torun), kültürel aktarım, rehabilite hedeflenmiştir. Atölyede; Osmanlı kültürünü yansıtan geleneksel oyuncaklar, çocukların bilişsel gelişimini destekleyici eğitici oyuncak ve talebi karşılayan eğitim materyalleri hazırlanmakta; çocuklar basit modüler tasarımlardan oluşan kinetik oyuncaklarla proje geliştirebilmekte; çocukların bilim merakını artıracak robotik oyuncaklar ve zekâ oyunları tasarlanmaktadır. Bu doğrultuda oyuncak tasarımı altı segmentte; Geleneksel Oyuncak, Yontma Figürler,  Modüler Oyuncak, Eğitici Oyuncak, Kurgu/Tasarım Oyuncak, Kinetik/Robotik Oyuncak düzenlenmiştir. İmalathaneleri artırmak; Kurs Merkezi Tasarım Atölyeleri, Mesleki Gelişim Çocuk Atölyeleri, Engelsiz Gelişim Atölyeleri, Ana-kız, Baba-oğul Atölyeleri açmak, Oyuncak Müzesi tasarlamak orta ve uzun vadeli hadefler arasındadır. Marka ve kurumsal kimlik çalışmaları ‘‘Anatoya’’ adıyla sürdürülmektedir. Marka tasarım hikâyesi: Ana-toy-anatolia çağrışımlarının sentezinde; kadın-çocuk/oyun/şölen-Anadolu bileşenlerini içermektedir.