Sosyal Uyum ve Konya’da Yaşayan Mültecilerin Güçlendirilmesi ‘‘Birlikte Üretim Birlikte Mücadele’’

Program Adı: BM/unhcr

Proje Sözleşme Numarası:

Başvuru Sahibi: Konya Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ Eğitim Şube Müdürlüğü

Süre:  12 ay                                                                                            

Uygulandığı Tarihler: 01.01.2020-31.12.2020

Hibe Tutarı: 40.972 Dolar

 

Proje İçeriği

Zorunlu kitlesel göçlerin sonucunda şehrimizde yaşayan göçmen, mülteci ve ev sahibi halkımızın sosyal uyum sürecine katkı sağlamak düşüncesiyle çalışmalar yürütmek. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme,  sağlık ve kaliteli yaşam, eşitsizliklerin azaltılması, barış adalet ve güçlü kurumlar hedeflerine ağırlık vermek. İstihdam edilebilirliği artırmak, toplumsal iş birliğini güçlendirmek, sosyal izolasyon sürecinde ekonomik ve psikolojik etkileri en aza indirgemek amacıyla tekstil atölyesinin kurulması. Zor günlerde birlikte hareket etmenin ortak kültür ve dayanışmaya kuvvetli bir destek ve terapi olduğuna inanarak pandemiyle mücadelede ortak amaçlar hedeflendi.   Uluslararası Dolgu Oyuncak Atölyesi kuruldu; 54 kadın katılımcı eğitime katıldıkları gün için yevmiye aldı. Pandemi süreci de göz önünde bulundurularak kursiyerlere sağlık eğitimleri verildi. Katılımcılara, eğitim süresince KOMEK tarafından kişisel gelişim seminerleri düzenlendi. Danışmanlar tarafından istihdama yönelik CV hazırlama, iş bulma vb. bilgilendirme eğitimleri verildi. Artık materyal değerlendirme ve geri dönüşüm uygulamaları yapıldı.