Anasayfa Kurs Merkezleri KOMEK İlçeler Sergi ve Satış Yerleri Branşlar Yayınlarımız Kurumsal İletişim

 

KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ 1

Meslek Alanı: Giyim Üretim Teknolojisi

Meslek - Branş: Kadın Üst Giysileri Dikimi 1

Branş Türü: Modüllü Branş

Branş Türü: Beceri Geliştirme

 

MESLEK ELEMANI TANIMI

Kadın üst giysilerinin ( düz dar etek , temel etekler, model uygulamalı etek, spor etek ) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak,dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;

1.      Küçük /büyük ölçekli işletmelerde,

2.      Moda evleri/ butiklerde,

3.      Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır.

Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Dil becerisinin ne oranda geliştiği,

5. Dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

6. Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,

7. Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,

8. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

·        Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

·        Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.

·        Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

·        Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

·        Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

 

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 880/368 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

MODÜLLER

SÜRE

Makinede Düz Dikiş

 

40/16

Overlok

 

40/16

Giyimde Ölçülendirme

 

40/8

Kesim

 

40/8

Giyimde Süsleme

 

40/24

Ütüleme

 

40/8

TOPLAM:

240/80

 

DÜZ DAR ETEK YETERLİK MODÜL TABLOSU

 

MODÜLLER

SÜRE

Düz Dar Etek Kalıbı

 

40/24

İlik Düğme

 

40/16

Düz Dar Etek Dikimi-1

 

40/16

Düz Dar Etek Dikimi-2

 

40/16

TOPLAM:

160/72

 

TEMEL ETEKLER YETERLİK MODÜL TABLOSU

 

MODÜLLER

SÜRE

Temel Etek Kalıpları

 

40/24

İlik Düğme

 

40/16

Düz Dar Etek Dikimi-1

 

40/16

TOPLAM:

120/56

 

MODEL UYGULAMALI ETEK YETERLİK MODÜL TABLOSU

 

MODÜLLER

SÜRE

Model Uygulamalı Etek Kalıbı-1

 

40/16

Model Uygulamalı Etek Kalıbı-2

 

40/16

İlik Düğme

 

40/16

Etek Üretimi

 

40/24

TOPLAM:

160/72

 

SPOR ETEK YETERLİK MODÜL TABLOSU

 

MODÜLLER

SÜRE

Temel Etek Kalıpları

 

40/24

Spor Etek Kalıbı

 

40/16

İlik Düğme

 

40/16

Düz Dar Etek Dikimi-1

 

40/16

Düz Dar Etek Dikimi-1

 

40/16

TOPLAM:

200/88

TOPLAM

880/368

 

 

KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
KOMEK Kayıt Takvimi
Anasayfa
Konya Büyükşehir Belediyesi
Dönem Branşlarımız
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.